Blog etiquette

Ook in de blogosfeer gelden bepaalde regeltjes. De voornaamste do’s en don’ts zet ik onder deze rubriek even op een rijtje.

BRON:
het boek Make it Blog it Share it, uitgegeven bij de praktische school van Femma

  • Werken zijn automatisch auteursrechterlijk beschermd (de wet van 30 juni 1994). Houd daar rekening mee.  Kopiëer dus niet zomaar beeldmateriaal of teksten van iemand anders. Vraag hiervoor eerst toestemming.
  • Publiceer je privé foto’s van anderen, breng hen hiervan dan op de hoogte (dit laatste geldt trouwens voor elke sociale media).
  • Wees correct wanneer je ideeën bij een andere blog hebt gehaald en verwijs hier dan ook naar op je eigen blog. Denk daarbij aan bronvermelding.
  • Houd het beleefd bij reacties, ook al deel je een andere mening. Reacties die beledigend, belerend, bedreigend, onrespectvol zijn, of als negatief kunnen worden ervaren door de schrijver of door haar lezers, zullen niet worden gepubliceerd.
  • De daartoe voorziene ruimte voor reacties, staat ter uwer beschikking om te reageren op het betrokken blogbericht. Misbruik hiervan (bijvoorbeeld om uitgebreid te communiceren met andere bloggers of wanneer er wordt afgeweken van het onderwerp) kan door de schrijver worden onderschept. De schrijver behoudt zich het recht voor om zulke reacties in te perken.

Doorgaans zijn alle foto’s die je op deze blog ziet eigen beeldmateriaal en teksten zelf geschreven. Ook hier zijn bovengaande auteursrechten automatisch van toepassing.

Foto’s die geen eigen beeldmateriaal zijn, haalt de schrijver bij Pixabay of Freepik of volgens bronvermelding.

Ook gelezen: Bloggen en copyright

Meer over privacy en GDPR via deze [link]