Fragmenten·Welzijn

13 x… creatieve ideeën voor een aangename werkplek

[Hoe een brainstormsessie al eens tot verrassende ideeën leidt]

Intussen ben ik dus een nieuwe uitdaging aangegaan (zie hierover ook dit bericht). Een lange weg daarvoor afgelegd, via loopbaanbegeleiding vele tips meegekregen, links en rechts bijscholingscursussen gevolgd, waaronder ook een heel interessante workshop.

Een workshop, met het alleszeggende thema ‘Boost je creativiteit op de werkplek’, gegeven door Dirk De Boe. Tijdens die workshop werd er in groepjes van 3 rond 1 thema gebrainstormd. In ons groepje was dit thema ‘Hoe kan ik werknemers meer vertrouwen geven, zodat ze graag komen werken?’. Daaruit is het onderstaande lijstje ontstaan. Met dank aan Eddy en Jan, collega’s voor 1 dag, tijdens de brainstorm.

Ik heb intussen ook kunnen vaststellen dat op m’n nieuwe werkplek – toevallig –  al heel wat van deze ideeën aanwezig zijn. Fijn! Maar ook voor een eigen thuiswerkplek, kan dit worden toegepast.

 1. Zorg voor een gepersonaliseerd en vriendelijk onthaal aan de receptie.
 2. Laat toe, dat de werkplek een persoonlijke touch krijgt (bijvoorbeeld een foto van het gezin, een gepersonaliseerde screensaver).
 3. Stimuleer betrokkenheid, toon aan dat eigen uitgewerkte ideeën welkom zijn. Geef hierrond ook feedback.
 4. Laat ruimte voor flexibele werkuren.
 5. Voorzie een fruitmoment, een korte pauze, waarin elke werknemer een stuk fruit kan eten. (Het nemen van een fruitabonnement is in dat opzicht te overwegen.)
 6. Zorg voor transparantie in de communicatie.
 7. Organiseer jaarlijks een thema event, waarbij werknemers en werkgevers elkaar buiten de werksfeer beter kunnen leren kennen.
 8. Maak van (e-)learning een continu proces, en volg dit blijvend op. (Stel de vraag: “Heeft deze cursus/workshop ertoe bijgedragen, dat men een job beter en met meer goesting uitoefent?”)
 9. Voorzie op regelmatige basis een jobevaluatie, maar één die in de twee richtingen werkt. Werkgever versus werknemer en omgekeerd.
 10. Beklemtoon, dat fouten maken mag. Faalangst omwille van een te strikte visie, werkt immers erg remmend voor de produktiviteit, en daarmee ook voor de creativiteit. Met andere woorden: fout = goed.
 11. Zorg voor een open, informele bedrijfscultuur.
 12. Voorzie een koffiehoekje (met waterbron), een plek waar elke werknemer even op adem kan komen.
 13. Breng sfeer in de werkomgeving, door bijvoorbeeld positieve quotes op te hangen, of een mooie foto. Vervang deze regelmatig. Of nog: voorzie een wand, waarop elke werknemer zèlf een positieve quote of one-liner mag noteren (bijvoorbeeld in krijt of bordverf).

 

Quote: RICHARD BRANSON

Quote: J.K. ROWLING

fruit op de (thuis)werkplek, altijd een goed idee
fruit op de (thuis)werkplek, altijd een goed idee

 

een mooie foto bepaalt mee de werksfeer
voorbeeld: een mooie foto zorgt mee voor de (thuis)werksfeer

Volgende 13 x… verschijnt op 28 november.